torsdag 7. juli 2011

CAMPO DE FIORI

Campo de Fiori - "Blomsterenga" - var i middelalderen og under renessansen eit av dei livlegaste områda i Roma.

At filosofen Giordano Bruno vart brend på bålet for kjetteri her i 1600,
 seier kanskje sitt om kor sentral denne staden var
for både kyrkja, styresmaktene og folket.

Her blei ting sett.


Også i dag er atmosfæren støyande og intim.


Marknadsbodene med frukt, krydder og souvenirar står tett.  

Tamilske innvandrarar sel solbriller i utkanten av torget. Dei døser i skuggen saman med dei afrikanske veskeseljarane rett under våpenskjoldet til familien Catanei, som ein gong eigde dei fleste av vertshusa rundt denne plassen.
Som kanskje nokon av oss hugsar, var Vannozza Catanei pave Alexander VI si elskarinne.

Slik sett er Campo de Fiori neppe ein stad den katolske kyrkja er så veldig stolt av, merka av kjettarbål og dobbeltmoral som den er. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar