torsdag 31. mai 2012

DEAD AUTHORS OF CHILDREN`S BOOKS

DEAD AUTHORS OF CHILDREN`S BOOKS
GREAT NORWEGIAN CHILDREN`S BOOKSNORSK BARNELITTERATUR UTGJER EI RIKHALDIG OG SVÆRT SAMANSETT GRUPPE AV BØKER.
DENNE LISTA - MED 49 TITLAR - GJER IKKJE KRAV PÅ Å REPRESENTERE KORKJE BREIDDE ELLER NOKO KVALITETSVURDERING.
SJÅ HELLER PÅ HENNE SOM EIT UVAL AV BØKER SOM HAR FÅTT EIN VISS OMTALE FRAMIGJENNOM
(OG SOM VONELEG KAN SKAPE ATTKJENNING FOR LITT ELDRE LESARAR
OG NYFIKNE FOR NYE).


TIDLEG FASE:


Maurits Hansen: Halvhundrede Fabler med Billeder for Børn (1838)
Henrik Wergeland: Vinterblommer i Barnekammeret (1840)
Jørgen Moe: I Brønden og Kjærnet (1851)
Hanna Winsnes: Aftenerne paa Egelund (1852)


GULLALDEREN (I FYLGJE MANGE):


Per Sivle: Sogor (1887)
Nordahl Rolfsen: Da jeg var gut. Tre fortællinger (1888)
Lars Kjølstad: Held og uheld. Barnehistorier (1892)
Rasmus Løland: Paa sjølvstyr (1892)
Bernt Lie: Unge Dage (1893)
Hans Aanrud: Sidsel Sidserk (1903)
Barbra Ring: Babbens dagbok (1904)
Svend Moren: Den store tømmerdrifta (1909)
Dikken Zwilgmeyer: Inger Johanne (1909)
Gabriel Scott: Gutten i røiken (1910)
Julli Wiborg: Frøken Kiss (1910)
Christian Gierløff: Tryggen (1912)
Regine Normann: Den graa kat og den sorte (1916) 
Hans Seland: Ivar den spake (1916)


MELLOMKRIGSTID:
Kristian Elster d.y : Den ensomme ø (1921)
Halvor Floden: Kari Trestakk (1922)
Eugenie Winther: Trollungene (1927)
Marie Hamsun: Bygdebarn. Ola i byen (1928)
Sverre D. Husebye: Den excentriske club (1929)
Halldis Moren Vesaas: Du får gjere det du (1935)
Leif Halse: Gutane i trollheimen (1936)
Ingeborg Refling Hagen: Ingen penger ingen billett (1936)
Evi Bøgenæs: Vår i Paris (1937)
Olaf Rynning-Tønnesen: Ulven fra Rio Grande (1939)ETTERKRIGSTID:Odd Bang-Hansen: Mette og Tom i fjellet (1948)
Zinken Hopp: Trollkrittet (1948)
Torbjørn Egner: Karius og Baktus (1949)
Aimèe Sommerfeldt: Bare en jentunge? (1952)
Kari Ørbech: Hun som fikk navnet Loretta (1952)
Finn Havrevold: Viggo (1957)
Alf Prøysen: Kjerringa som ble så lita som ei teskje (1957)
Ebba Haslund: Barskinger på Brånåsen (1960)
Ragnvald Vaage: Ola og Borken (1960)
Reidar Brodtkorb: Sorte bror (1964)
Erik Kullerud: Tinius (1968)


1970- og 80-ÅRA:


Bjørn Rongen: Ola den heldige (1970)
Johannes Heggland: Selja frå Salmeli (1972)
Arvid Hanssen: Stormen spaknar (1974)
Anne-Cath Vestly: Guro (1975)
Vidar Sandbeck: Ferie i hamnehagen (1978)
Tormod Haugen: Joakim (1979)
Arild Nyquist: Eventyrhagen (1979)
Sissel Solbjørg Bjugn: Sulis` bok (1980)
Arnljot Eggen: Den lange streiken (1981)
Ingvar Moe: Heia oldemor! (1984)

DET FINST MANGE FLOTTE BARNDOMSSKILDRINGAR I DEN NORSKE BOKHEIMEN.
DET KAN VERE NOK Å NEMNE TEKSTAR AV BJØRNSTJERNE BJØRNSON, TARJEI VESAAS, TORBORG NEDREAAS OG SIGURD HOEL.
MEN DESSE SKREIV HELST FOR VAKSNE, OG ER IKKJE MED HER.
KVA ER SÅ BARNELITTERATUR?
OFTAST VERT DETTE FORSTÅTT SOM BØKER SKRIVNE OG UTGJEVNE FOR BORN.
MEN KOR GAMLE ER BORN?
VANSKELEG Å SEIE.
MEN PÅ DENNE LISTA ER NOK DEI FLESTE TEKSTANE MYNTA PÅ ALDERSGRUPPA 10-15.
EG ER SIKKER PÅ AT MANGE FLOTTE BØKER MANGLAR.
KOM GJERNE MED TILBAKEMELDINGAR!

mandag 28. mai 2012

DEAD HISTORICAL NOVELISTS

DEAD HISTORICAL NOVELISTS
GREAT NORWEGIAN HISTORICAL NOVELS


12 STERKE HISTORISKE ROMANAR:

Amalie Skram: Sjur Gabriel (1887)
Tryggve Andersen: I Cancelliraadens Dage (1897)
Olav Duun: Juvikingar (1918)
Kristoffer Uppdal: Stigeren (1919)
Sigrid Undset: Olav Audunssøn i Hestviken (1925)
Inge Krokann: I Dovresno (1929)
Johan Bojer: Folk ved sjøen (1929)
Johan Falkberget: An-Magritt (1940)
Sigurd Hoel: Trollringen (1958)
Kåre Holt: Mannen fra utskjæret (1965)
Anne Karin Elstad: Folket på Innhaug (1976)
Carl Fredrik Engelstad: De levendes land (1986)

Venteliste:

 


OG 19 TIL...

Ragnhild Jølsen: Rikka Gan (1904)
Jens Tvedt: Djup jord (1904)
Peter Egge: Inde i fjordene (1920)
Nini Roll Anker: Huset i Søgaten (1923)
Gro Holm: Sut (1932)
Andreas Markusson: Høstnatt (1933)
Gabriel Scott: Helgenen (1936)
Olav Gullvåg: Det byrja ei jonsoknatt (1937)
Yngvar Hauge: Revolusjonssoldaten (1940)
Alfred Hauge: Septemberfrost (1941)
Olav Sletto: Under Solhov (1943)
Olav Berkaak: Snø og eld (1953)
Johannes Heggland: Kvinnfolkgarden (1955)
Ragnhild Magerøy: Gunhild (1957)
Åsta Holth: Gullsmeden (1958)
Knut Hauge: Kross og kvitsymre (1965)
Anders O. Klakegg: Heksespel (1965)
Kristian Kristiansen: Klokken på Kalvskinnet (1966)
Martha Schumann: Korset under Skuggefjellet (1969)søndag 27. mai 2012

DEAD CAUSEURS

DEAD CAUSEURS
 GREAT NORWEGIAN COLLECTIONS OF CAUSERIES
SÅ PRØVER VI OSS PÅ KÅSERIET
OG NÆRLIGGJANDE TEKSTTYPAR.
HER ER 11 STERKE SAMLINGAR:

Gunnar Heiberg: Set og hørt (1917)
Nils Kjær: Svundne somre (1920)
Johan Borgen (Mumle Gåsegg): Betraktninger og anfektelser (1932)
Odd Eidem: Kefir og chianti (1958)
Arne Skouen: Ytringer (1973)
Arne Hestenes (Plut): Ringside (1974)
Arthur Klæbo: Vinteren varer så lenge (1976)
Arild Nyquist: Kollvikabrev (1978)
Ingvar Moe: Kjære kyrkjefolk (1981)
Ivar Eskeland: Den norske folkesjel (1983)
Ebba Haslund: Spurv i hanedans (1985)

Venteliste:Peder W. Cappelen: Eventyret ute. Brev fra Flyndrefjord (1960)
Anton Beinset: På naustloftet med Gamle-Uri (1962)
Torolv Solheim: Vestavær (1967)
Nils Werenskiold: Livet på Lunkerud (1968)
Hallvard Rieber-Mohn: Sideblikk (1970)
Terje Stigen: Norsk rapsodi (1972)
Alfred Hauge: Fabelskip (1974)
Brikt Jensen: Loggbok (1981)
Norleif Holstad (Per A. Wold): Brev frå Hansvågen (1982)
Sigurd Muri: Arvegods (1988)
  
DET ER SJØLVSAGT VANSKELEG Å AVGRENSE DENNE SJANGEREN
SIDAN DEN HAR TREKK AV BÅDE DET PERSONLEGE ESSAYET, AVISPETITEN
OG DEN SKJØNNLITTERÆRE KORTPROSAEN I SEG
FLEIRE TEKSTAR HAR PREG AV RADIOKÅSERI, DAGBOK ELLER REISEBREV,
ANDRE SKRIBENTAR HAR SKAPT SI HEILT SÆREIGNE FORM,
JAMFØR SKOUENS YTRING, EIDEMS FLANERI ELLER ARNE HESTENES SINE PLUTSKE KNEFALL.
OMGREPET EPISTEL ER NYTTA AV NOKRE,
TRULEG I TYDINGA EIN KORT PERSONLEG REFLEKSJON,
MULIGENS MED EIT NOKO ALVORLEGARE TEMA,
MEDAN ANDRE HAR ISLETT AV MEMOARAR ELLER TILBAKEBLIKK I SEG.  
UTGANGSPUNKTET FOR DEI FLESTE ER LIKEVEL
DEN LITT UHØGTIDLEGE, SLENTRANDE VANDRINGA GJENNOM LIVET
OG DET HØGST PERSONLEGE SKRÅBLIKKET PÅ DEI KVARDAGSLEGE HENDINGANE
SOM MØTER EIN LANGSMED,
OFTAST I EIN LYS, HUMORISTISK TONE ELLER I EIN LITT MEIR SORGMUNTER SONG.
I KÅSERIET MATERALISERER DET MUNNLEGE SPRÅKET SEG
I EI SKRIFTLEG FORM  - TRULEG MEIR ENN I NOKON ANNAN SJANGER.
EIT BETRE NORSK ORD - I TRÅD MED DET FRANSKE OPPHAVET - ER KANSKJE SNAKKERI.
GLITRANDE PENNAR ER DET UANSETT!

PS: EIN OG ANNAN VIL KANSKJE SAKNE HOLBERGS EPISTLAR HER, TIL DØMES MORALSKE TANKER (1744),
ELLER GARBORGS KOLBOTNBREV (1890) OG KNUDAHEIBREV (1904).
PÅ MEG VERKAR DESSE TEKSTANE MEIR ESSAYISTISKE,
MEN HER KAN SIKKERT MEININGANE VERE MANGE.

torsdag 24. mai 2012

KRONPRINSESSEDAGEN

Mykje flagging opp etter liene på Hareid i dag
då kronprinsparet kom på vitjing.


For oss som spelte for kong Olav
på ferjekaia etter opninga av Herøybrua i 1976,
var det kjekt å oppleve at kronprinsen verka like glad i korpsmusikk
som bestefar sin.


Men klokeleg nok var Gamal jegermarsj bytta ut
med Det er Norge i rødt hvitt og blått.
På grunn av ei lita forseinking i indre hamn
(hasardiøs småbåtkøyring rundt den kongelege sjaluppen)
vart denne spelt mange gongar.

Elles samla minihareidsstemnet i Åsendalen mykje folk.


Det gjekk rykte om at enkelte hadde teke turen heilt frå Runde og Hakallestranda for å oppleve kronprinsparets møte
med den sunnmørske korsongen.


Ikkje uventa oppførte hovudpersonane seg svært sympatisk.
Rett som det var slo dei av ein prat med folk som slang langs vegane hist og her.
Folk kosa seg verkeleg i Opplevingsparken.
Ingen såg ut til å gråte over at andedammen var borte.

Elles var veret muligens litt over snitt for årstida.
25 grader og vindstille i Hareid sentrum er heilt OK.

Etterpå vart det eldretreff på Hadartun og omvising nede i byssa på ishavsskuta Årvak for Mette Marit og Haakon Magnus.

Av forståelege grunnar hadde desse samkomene 
berre inviterte gjestar.
Difor sykla eg fram til Grimstadvatnet og tok meg årets fyrste bad.

Hakapikane og dei utstoppa selane på polarmuseet i Brandal skulekrins  må ha gjort inntrykk på dei kongelege.
For fyrst under flaggfiringa på altanen klokka ni såg eg kongeskipet Norge stime ut fjorden.

Kronprinsessa og kronprinsen var nok samde om
dette hadde vore ein meir enn gild dag.

onsdag 23. mai 2012

Dagen etter bjønnjavok

Det har kome eit verbyte her i nordvest.
Noko må ha skjedd ute i havet.


Der ligg ingen skyer over Holstadhornet.
Folket på Severingjerdet og i dei øvste husa på Holane
sit ute og grillar på altanane.
Kanskje var det luftstraumar som kolliderte
og jaga kvarandre vekk.
Vinteren slo i alle fall over til sommar i løpet av ei natt.


 
Var det mellom søndag og mandag tru.
Noko deromkring.


 
For i dag har eg sett born bade i vatnet.
Og eg har høyrt graset vekse.
Plommetreet lovar på tru og ære å bere frukt i år.


Og det allereie dagen etter at bjørnen har krope ut av hiet og strekt på den støle skrotten sin.
Kvelden før kronprinsessa kjem.
Nokon vil seie at det er meir enn sommar.

tirsdag 22. mai 2012

VERDAS MEST ATTRAKTIVE


Slik såg han ut klokka fire i ettermiddag.
Frå Hovdenakken i tjue graders varme.
Noregs mest attraktive stad
(og dermed verdas mest attraktive bygd)
U-l-s-t-e-i-n-v-i-k.
På den andre sida av eidet kveila riksvegen seg nordover


mot Soria Moria i enden av dalen.
Så vidt vi veit nådde ikkje kommuna på skuggesida av øya
opp i den skarpe konkurransen om vekst og trivsel
trass i at kronprinsessa snart kjem på besøk.

fredag 18. mai 2012

17. MAI PÅ HAREID 2012


TOGET PÅ VEG OPP DRAMMENSVEGEN
I EIN NORDLEG FRISK BRIS.
INGENTING Å SEIE PÅ HUMØRET
TRASS I SEKS GRADER OG YR.

VI SER ANDERS ORDFØRAR I SPISSEN FOR FLAGGBORGA,
MED MARIT, GEORG S, TERJE OG JEANETTE TIL VENSTRE OG EILIV, BENJAMIN, JOAR OG ARILD TIL HØGRE
MED FLEIRE.

FLOTT HUE, EILIV!

torsdag 17. mai 2012

17. MAI PÅ HAREID 1980


ALT VAR BETRE FØR, IKKJE MINST VERET.
DETTE KAN VI TYDELEG SJÅ
PÅ DETTE BILETET,
DER TOGET PASSERER SENTRUM
MED SAMVIRKELAGET, SOLSTRAND KAFE
OG DEN GAMLE BRANNSTASJONEN
I BAKGRUNNEN.

EG ER IKKJE HUNDRE PROSENT SIKKER PÅ ÅRET,
MEN SKAL EG TIPPE,
MÅ DET ALTSÅ BLI 1980.

Det skal ha vore nydeleg ver på Sunnmøre dette året.

KOM GJERNE MED INNSPEL!

GRATULERER MED DAGEN!

onsdag 16. mai 2012

17. MAI PÅ HAREID 1972


Foto: Hans Skorgenes

Så endå eit bilete frå Kjøpmannsgata.
Denne gongen frå 1972.
Kanskje låg det ein ekstra nerve i feiringa av grunnlovsdagen
dette året
sidan det skulle arrangerast ei folkeavrøysting
om norsk medlemsskap i EEC
til hausten.

På biletet ser vi mange kjende fjes.
Til høgre i flaggborga 
(medlemar av 17.mai-komiteen)
dreg vi i alle fall kjensel på
Oddrun Pedersen, Jarle Klungsøyr, Arnvid Østrem (i songarhue), Jon Gjerde og Kåre Grimstad (med solbriller).
Bak den unge lyse jenta i midten
(som liknar veldig på Beathe Hals, no Furseth)
går Arvid Eidsvik.
Til venstre (rett bak lensmannen)
kjem Anna Sørheim og Else Flø.
Endå lengre bak skimtar eg bror min (enno ikkje 18 år gamal),
fem hakk bak far sin.
Om nokon kjenner att fleire på dette biletet,
så gje lyd!
tirsdag 15. mai 2012

17. MAI PÅ HAREID 1977


 
SKULEKORPSET
RUNDAR SVINGEN INNE VED K.L.
OG ER SNART FERDIG
MED BARNETOGET PÅ HAREID.

HØGST TRULEG ER DETTE I 1977.
SOM VI HUGSAR VIKARIERTE GUNMAR G 
SOM DIRIGENT
FOR ROLF DETTE ÅRET.

mandag 14. mai 2012

17. MAI PÅ HAREID 1965HER SER VI
TOGET GJENNOM KJØPMANNSGATA
EIN GONG PÅ 60-TALET
MEN KVA ÅR
OG KVEN MARSJERER
BAK KARANE MED UNIFORM
...

UT FRÅ BILPARKEN
OG
HUSA OPPE I HOVLIDBAKKANE
TIPPAR EG
1965
ELLER DEROMKRING