søndag 27. mai 2012

DEAD CAUSEURS

DEAD CAUSEURS
 GREAT NORWEGIAN COLLECTIONS OF CAUSERIES
SÅ PRØVER VI OSS PÅ KÅSERIET
OG NÆRLIGGJANDE TEKSTTYPAR.
HER ER 11 STERKE SAMLINGAR:

Gunnar Heiberg: Set og hørt (1917)
Nils Kjær: Svundne somre (1920)
Johan Borgen (Mumle Gåsegg): Betraktninger og anfektelser (1932)
Odd Eidem: Kefir og chianti (1958)
Arne Skouen: Ytringer (1973)
Arne Hestenes (Plut): Ringside (1974)
Arthur Klæbo: Vinteren varer så lenge (1976)
Arild Nyquist: Kollvikabrev (1978)
Ingvar Moe: Kjære kyrkjefolk (1981)
Ivar Eskeland: Den norske folkesjel (1983)
Ebba Haslund: Spurv i hanedans (1985)

Venteliste:Peder W. Cappelen: Eventyret ute. Brev fra Flyndrefjord (1960)
Anton Beinset: På naustloftet med Gamle-Uri (1962)
Torolv Solheim: Vestavær (1967)
Nils Werenskiold: Livet på Lunkerud (1968)
Hallvard Rieber-Mohn: Sideblikk (1970)
Terje Stigen: Norsk rapsodi (1972)
Alfred Hauge: Fabelskip (1974)
Brikt Jensen: Loggbok (1981)
Norleif Holstad (Per A. Wold): Brev frå Hansvågen (1982)
Sigurd Muri: Arvegods (1988)
  
DET ER SJØLVSAGT VANSKELEG Å AVGRENSE DENNE SJANGEREN
SIDAN DEN HAR TREKK AV BÅDE DET PERSONLEGE ESSAYET, AVISPETITEN
OG DEN SKJØNNLITTERÆRE KORTPROSAEN I SEG
FLEIRE TEKSTAR HAR PREG AV RADIOKÅSERI, DAGBOK ELLER REISEBREV,
ANDRE SKRIBENTAR HAR SKAPT SI HEILT SÆREIGNE FORM,
JAMFØR SKOUENS YTRING, EIDEMS FLANERI ELLER ARNE HESTENES SINE PLUTSKE KNEFALL.
OMGREPET EPISTEL ER NYTTA AV NOKRE,
TRULEG I TYDINGA EIN KORT PERSONLEG REFLEKSJON,
MULIGENS MED EIT NOKO ALVORLEGARE TEMA,
MEDAN ANDRE HAR ISLETT AV MEMOARAR ELLER TILBAKEBLIKK I SEG.  
UTGANGSPUNKTET FOR DEI FLESTE ER LIKEVEL
DEN LITT UHØGTIDLEGE, SLENTRANDE VANDRINGA GJENNOM LIVET
OG DET HØGST PERSONLEGE SKRÅBLIKKET PÅ DEI KVARDAGSLEGE HENDINGANE
SOM MØTER EIN LANGSMED,
OFTAST I EIN LYS, HUMORISTISK TONE ELLER I EIN LITT MEIR SORGMUNTER SONG.
I KÅSERIET MATERALISERER DET MUNNLEGE SPRÅKET SEG
I EI SKRIFTLEG FORM  - TRULEG MEIR ENN I NOKON ANNAN SJANGER.
EIT BETRE NORSK ORD - I TRÅD MED DET FRANSKE OPPHAVET - ER KANSKJE SNAKKERI.
GLITRANDE PENNAR ER DET UANSETT!

PS: EIN OG ANNAN VIL KANSKJE SAKNE HOLBERGS EPISTLAR HER, TIL DØMES MORALSKE TANKER (1744),
ELLER GARBORGS KOLBOTNBREV (1890) OG KNUDAHEIBREV (1904).
PÅ MEG VERKAR DESSE TEKSTANE MEIR ESSAYISTISKE,
MEN HER KAN SIKKERT MEININGANE VERE MANGE.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar