onsdag 27. juli 2016

BREVET TIL ROSALIN

Då er det ikkje så lenge att
til den nye romanen min er klar.
I byrjinga av september skal han vere ute i butikkane."Det er natt no, og natta er eit grenselaust djup. Fjella og havet og bårene skriv dei dristigaste ting inn i sjela mi. Du undrar vel på korleis eg fann deg. Det er jo så store avstandar mellom oss (og då tenkjer eg ikkje berre på mil og breiddegrader). Til dømes er du langt yngre enn meg. Men namnet ditt. Heimstaden din. Dei fyrste åra dine. Dei heng likevel nøye saman med meg. Liva våre er fletta inn i kvarandre på eit vis som er så vanskeleg å forstå om ein ikkje begynner i rette enden".


Om nokon ynskjer å bla litt meir i boka,
så er det berre å klikke seg inn her:søndag 3. juli 2016

UNDER LINDA 2016 TILBAKEBLIKK

Årets Under Linda
inneheldt som vanleg både diktopplesingar,
songinnslag og kaffi med drøs,


med ekstra fokus på lyrikken


til Marit Kaldhol,som las fleire (svært vakre) tekstar frå samlinga ho som ror (2007)
og sidan det aktuelle langdiktet Små gutar, 
ein del av det kyrkjemusikalske programmet Songar ved bålet,
som skal framførast til hausten, 


og Jan Ove Ulstein,som las tekstar frå Boholmen (1979), Spirituale (1989)
og det er her det flør (2014),
og som fleire gongar vart avbroten av spontan applaus 


frå dei omlag 60 frammøtte,


som også fekk høyre Ronald Øvrelid
synge Chris Rea (på engelsk), Leonard Cohen 
(i norsk omsetjing av Odd Goksøyr)
og Joni Mitchell og Björn Afzelius
(i gjendikting av Andreas Bjåstad),


og Odd Goksøyr,
som ved sida av sin eigen 
Dei brattaste bakkane
(eigentleg: Nokre refleksjonar over mulege samanhengar mellom før og no)
også song tekstar av 
Tomas Tranströmer (Alkaiskt), 
Jan Ove Ulstein og Øystein Orten.


Sistnemnde
introduserte forresten dei ulike artistane
(stundom med glimt frå den lyriske produksjonen deira)
og las  elles Ivar Aasens Saknad (frå hans einaste diktsamling, Symra, 1863), 


 før eks-bokhandlar Lidvar Rise
greip ordet og fortalde to skjemtesoger frå Hareid
(om faren til ein av forfattarane)
og etterpå slo til med ei briljant opplesing 
av Sidsel Mørck sitt dikt
Møte.


Så vart det kaffi, 


kaker
(stor takk til alle kakebakarane!)


og interessante samtalar
rundt kabeltromlane
(sponsa av Hareid Group)


langt inn i (den ikkje altfor varme)
 sommarkvelden


under linda i Einabu


på Hareid, 


også kalla Grotta della Poesia,
like ved Casa del Poeta Tragico,


den tragiske poeten sitt hus,
med adresse Reiten 52.