tirsdag 1. april 2014

DEN BLODIGE SANNINGA RETT VEST

I samband med at 
forfattaren og teologen

JAN OVE ULSTEIN


frå 
Ulsteinvik og Volda 
fylte 70 år 26. februar,
skreiv eg eit essay om forfattarskapen hans
med tittelen

DEN BLODIGE SANNINGA RETT VEST


som kom på prent i KIRKE OG KULTUR 1/2014
no rett før helga.

Teksten kan også lastast ned frå databasen til Universitetsforlaget
www.idunn.no

Jan Ove 
er i desse dagar også ute med den nye samlinga

(det er her det flør)som inneheld eit utval av dei tidlegaste dikta hans
(både nye og tidlegare utgjevne)
 forutan eit svært interessant føreord 
av Oskar Stein Bjørlykke.

VI GRATULERER!