søndag 28. august 2022

Ut av bobla

 Gildt også å motta 
 Møre og Romsdal Fylke
sitt kunstnarstipend for 2022.


Foto: Vikebladet/Vestposten

Frå den fine grunngjevinga til juryen
beit eg meg særleg merke i formuleringa
om at forfattaren vil
"trå litt ut av si vante boble"
med dei prosjekta han har planlagt
å jobbe med framover.
Skøy! 
Men også forpliktande.
Stor takk!

Talen om Rasofiel

17 mai
heldt eg talen 
då statua av Rasofiel Rise skulle avdukast 
ved Vonheim på Bigset.  


Foto: Vikebladet/Vestposten

Det var, 
som nokon skreiv i avisa, 
ei gild stund,
med mykje folk,
i godt ver,
og helsingar og song, 
av Ulstein mannskor og Grimstadkoret,
med god lyd.
Kjekt 
å få vere ein del 
av denne flotte markeringa.
Stor takk!