søndag 31. mai 2015

Stup, plask og bad

SÅ VERT DET ALTSÅ HØVE TIL Å FÅ MED SEG
EIT SISTE
BOKBAD
FØR SOMMAREN
MED OPPLESING FRÅ OG SAMTALE RUNDT
NOVELLESAMLINGA MI
"RISP I BERGET"
 
 
I
ÅLESUND LITTERÆRE SALONG
(SOM HELD TIL I JUGENDSTILSENTERET I APOTEKERGATA 16) 
 
TORSDAG 4. JUNI
KL 1900
 
I REGI AV JOURNALIST OG FORFATTAR
BJØRN VATNE
 
 
NORLI BOKHANDEL
KJEM FRÅ MOA,
SÅ DET VERT OGSÅ HØVE TIL Å KJØPE BOKA
UNDER BADET DENNE KVELDEN.
 
VEL MØTT!
 
SJÅ
 
OG


onsdag 27. mai 2015

KVELDSSONG BERRE FOR MEG

Ikkje ei sjel
møtte eg på min to timars vesle kveldstur
i Hareidsfjella,
frå symrene
 
 
ved Riseselet
 
 
og opp myrbrattene
 til Mosvarden,
 
 
der eg kunne sjå Runde ynskje gråveret velkomen
til Søre Luten endå ein gong,
vidare gjennom dei vassfylte ræsene
mot Bigsetselet
 
 
 og det vindfulle Skafjellet,
 
 
med eit retrospektivt blikk
mot Koppevatnet og Grimstadselet,
slik at eg
e-n-d-e-l-e-g
 
 
 kunne nyte
utsynet frå Holstadhornet
heilt for meg sjølv.


mandag 25. mai 2015

Opp, lyft

Endå
ein gong
flotte klangar
mellom fjord og fjell
 
 
då 170 menneske
feira Den heilage ande
på Melshornet
i dag.
 
 
Ikkje
var der skodde,
og ikkje var der regn,
men mange undra seg over
kvar vinden
bles.
 


fredag 8. mai 2015

Vått flagg som tørkar i vinden

 
 

 

Øystein Orten: Risp i berget (2015)

Tidens uslitelige tann


Novellesamling med spennende tidsspenn, 
men med kjølig distanse til menneskene.

NOEN RISS I EN BERGSIDE, litt tagging på en dovegg. Synet av det første er langt mer verdsatt enn det andre, men er egentlig forskjellen mellom dem så stor, sett bort fra noen tusen år? I sin nye novellesamling lar Øystein Orten uttrykksformer som disse stå side om side, som eksempler på tiden som går, endringene som skjer og det dypest sett uforanderlige i mennesket.

ORTENS forfatterskap har vært produktivt - på tyve år har han rukket ti utgivelser, både romaner, dikt- og novellesamlinger og en dokumentar. Et fellestrekk ved flere av hans verk, er at de ofte har et historisk eller geografisk perspektiv, og sånn sett føyer "Risp i berget" seg godt inn i forfatterskapet: Novellesamlingen strekker seg fra jernalderen til i dag, og kretser rundt en bygd i Vest-Norge og dens innbyggere. Som i Ortens forrige novellesamling, "Sjabervik" fra 2011, blir tidens gang gitt uttrykk i både innhold og form. Dette vises blant annet i at samlingen ikke kun består av noveller, men også sjangre som i større grad står som indikatorer på tiden de omhandler, som runeinskripsjoner, amerikabrev, ballader, kulokk og nettopp graffiti.

NOVELLENE fungerer aller best når de lar disse form- og språkmessige egenskapene indikere tiden de spiller seg ut innenfor. En samling som dette står i fare for å pepre leseren med for mange overtydelige tidsindikatorer. Selv om det nok tidvis kunne ha vært litt færre Beatles- og Greta Garrbo-referanser, unngår den heldigvis å overdrive dette.

DET ER ALTSÅ et ganske variert utvalg tekster vi har med å gjøre, og selv om utvalget til tider føles litt ujevnt, danner det seg etter hvert en slags helhet, en kontinuitet, i denne kollasjen av fortellinger og uttrykk. Mønsteret som kan skimtes bak de tilsynelatende enkeltstående menneskeskjebnene som skildres, fungerer også slik som en fin kommentar om skrøpeligheten til menneskeskapte fenomener som religion, vitenskap og teknologi, stilt overfor det som ligger som konstante størrelser i menneskelivet: død, kjærlighet, sorg, barnefødsler, seksualitet.

Orten skildrer i knappe, presise setninger, og er svært stilsikker i skildringene av de forskjellige tidene, tradisjonene og karakterene han behandler. Han kommer aldri særlig nært innpå personene han beskriver, men beholder en kjølig avstand, som om det er bygdens innbyggere selv som forteller, eller kanskje snarere farer med sladder. Resultatet er ofte humoristisk, og bidrar til å mane frem levende, nesten velkjente bilder av bygdeoriginalene som omtales. Som i "Veite-Nias og merra hans", hvor det heter at hovedpersonen "hata å bruke pengar. Tanken på utgiftene til gravferda hans heldt liv i han".

DENNE AVSTANDEN er nok tilsiktet, og fungerer best når en ser på boken som et slags samlet, historisk riss, der tidens gang har redusert selv den grusomste skjebne til en nesten umerkelig detalj. Men en mer motivert avslutning, der novellene lagt til nyere tid hadde fremstått som noe mer enn en nåtidig avslutning på tidslinjen, kunne i så fall også ha vært på sin plass. 

BERGENS TIDENDE 13.MARS 2015

Live Øra Danielsen

fredag 1. mai 2015

Fjordlandskap med ferje som ingen likar

Arbeidarane
sin internasjonale festdag
vart i år feira med ein tur på fjellet,
 
 
der råsa frå Torkelvegen
og opp gjennom skogen
(langs den legendariske Hovlidbana)
til Kvilesteinen
 
 
og vidare opp mot
Sommarfjøsen


ekskorterte meg leikande lett
til Håbakknotten,


der ei snøbyge
brått gjorde heimbygda
grå og lite vårleg,


 
 slik at eg,
traskande nordvestover
mot Feliskardet,
kunne registrere at breen under Holstadhornet
framleis låg der brei og tung
(og i mitt litt urolege sinn
kunne sukke at han sikkert kjem til å ligge der heilt til jonsok
om desse vårtemperaturane held fram)
før eg endeleg,
531 meter over havet,
fekk betalinga for det vesle slitet,
nemleg synet av Ullensvang,
oppkalla etter den vakraste kommuna i Hardanger,
berre nokre kilometer frå eplehagane til Olav H Hauge i Ulvik,
stimande høgtidssamt mot ferjekaia,
der vonelegvis berre eit fåtal bilar venta
på ein fredeleg tur over fjorden,
til Nøre Luten,
kanskje
"mot rikare mål å trå".