tirsdag 31. mars 2020

TO NOVELLER


I siste nummeret av
tidsskriftet SYNog SEGN
har eg med to noveller


som tek utgangspunkt i
arrestasjonen og utsendinga 
av dei norske jødane
i oktober-november 1942,
SØNDAGSTRAMMEN/IKKJE EIN GONG HAVET
og
FESTNINGSBRYGGJA/AUSGEROTTET.
Begge desse tekstane
blir også med i 
novellesamlinga
KRIGSHISTORIER,
som kjem ut
på Det norske Samlaget
til hausten.

fredag 20. mars 2020

CORINNA CORINNA

CORINNA CORINNA - CORONA CORONA 

Sjølvsagt forstod eg etter ei stund
kvifor Bob Dylan sin låt "Corinna Corinna" 
frå albumet "The Freewheelin`Bob Dylan" 
begynte å snurre rundt i hovudet mitt
for nokre veker sidan
sidan Corinna jo var den romerske diktaren Ovid
si elskarinne i dei etter kvart så famøse 
tekstane hans rett etter år null
alle desse erotiske oppmodingane 
som førte til forvisinga 
til Svartehavet
der han vart verande livet ut 
i den vesle byen Tomis
trass tallause odar 
til han som stod bak det motvillige eksilet
nemleg keisar Augustus
for no er viruset her
som også stengjer oss inne 
når vi aller helst vil ut
eller tilbake der vi var
nett som den ulukkelege Ovid
og vi kan heller ikkje gjere anna 
enn berre å vente
og prøve å tenkje litt tilbake
medan vi lengtar

fredag 6. mars 2020

ITALIA TUR RETUR

Torsdag 19.mars kl 1900
vil eg halde eit foredrag om Italia
på Sula bibliotek i Langevåg.


Utgangspunktet er dei tre reisene 
eg gjorde i 2015-2017
og som munna ut i 
"ITALIENSK REISE - den håplause jakta på ei sjel",
som kom ut på Ura Forlag i 2018, 
  supplert med bilete,tankar og erfaringar
frå reisene i 2018-19. 
Vel møtt!