torsdag 31. mai 2012

DEAD AUTHORS OF CHILDREN`S BOOKS

DEAD AUTHORS OF CHILDREN`S BOOKS
GREAT NORWEGIAN CHILDREN`S BOOKSNORSK BARNELITTERATUR UTGJER EI RIKHALDIG OG SVÆRT SAMANSETT GRUPPE AV BØKER.
DENNE LISTA - MED 49 TITLAR - GJER IKKJE KRAV PÅ Å REPRESENTERE KORKJE BREIDDE ELLER NOKO KVALITETSVURDERING.
SJÅ HELLER PÅ HENNE SOM EIT UVAL AV BØKER SOM HAR FÅTT EIN VISS OMTALE FRAMIGJENNOM
(OG SOM VONELEG KAN SKAPE ATTKJENNING FOR LITT ELDRE LESARAR
OG NYFIKNE FOR NYE).


TIDLEG FASE:


Maurits Hansen: Halvhundrede Fabler med Billeder for Børn (1838)
Henrik Wergeland: Vinterblommer i Barnekammeret (1840)
Jørgen Moe: I Brønden og Kjærnet (1851)
Hanna Winsnes: Aftenerne paa Egelund (1852)


GULLALDEREN (I FYLGJE MANGE):


Per Sivle: Sogor (1887)
Nordahl Rolfsen: Da jeg var gut. Tre fortællinger (1888)
Lars Kjølstad: Held og uheld. Barnehistorier (1892)
Rasmus Løland: Paa sjølvstyr (1892)
Bernt Lie: Unge Dage (1893)
Hans Aanrud: Sidsel Sidserk (1903)
Barbra Ring: Babbens dagbok (1904)
Svend Moren: Den store tømmerdrifta (1909)
Dikken Zwilgmeyer: Inger Johanne (1909)
Gabriel Scott: Gutten i røiken (1910)
Julli Wiborg: Frøken Kiss (1910)
Christian Gierløff: Tryggen (1912)
Regine Normann: Den graa kat og den sorte (1916) 
Hans Seland: Ivar den spake (1916)


MELLOMKRIGSTID:
Kristian Elster d.y : Den ensomme ø (1921)
Halvor Floden: Kari Trestakk (1922)
Eugenie Winther: Trollungene (1927)
Marie Hamsun: Bygdebarn. Ola i byen (1928)
Sverre D. Husebye: Den excentriske club (1929)
Halldis Moren Vesaas: Du får gjere det du (1935)
Leif Halse: Gutane i trollheimen (1936)
Ingeborg Refling Hagen: Ingen penger ingen billett (1936)
Evi Bøgenæs: Vår i Paris (1937)
Olaf Rynning-Tønnesen: Ulven fra Rio Grande (1939)ETTERKRIGSTID:Odd Bang-Hansen: Mette og Tom i fjellet (1948)
Zinken Hopp: Trollkrittet (1948)
Torbjørn Egner: Karius og Baktus (1949)
Aimèe Sommerfeldt: Bare en jentunge? (1952)
Kari Ørbech: Hun som fikk navnet Loretta (1952)
Finn Havrevold: Viggo (1957)
Alf Prøysen: Kjerringa som ble så lita som ei teskje (1957)
Ebba Haslund: Barskinger på Brånåsen (1960)
Ragnvald Vaage: Ola og Borken (1960)
Reidar Brodtkorb: Sorte bror (1964)
Erik Kullerud: Tinius (1968)


1970- og 80-ÅRA:


Bjørn Rongen: Ola den heldige (1970)
Johannes Heggland: Selja frå Salmeli (1972)
Arvid Hanssen: Stormen spaknar (1974)
Anne-Cath Vestly: Guro (1975)
Vidar Sandbeck: Ferie i hamnehagen (1978)
Tormod Haugen: Joakim (1979)
Arild Nyquist: Eventyrhagen (1979)
Sissel Solbjørg Bjugn: Sulis` bok (1980)
Arnljot Eggen: Den lange streiken (1981)
Ingvar Moe: Heia oldemor! (1984)

DET FINST MANGE FLOTTE BARNDOMSSKILDRINGAR I DEN NORSKE BOKHEIMEN.
DET KAN VERE NOK Å NEMNE TEKSTAR AV BJØRNSTJERNE BJØRNSON, TARJEI VESAAS, TORBORG NEDREAAS OG SIGURD HOEL.
MEN DESSE SKREIV HELST FOR VAKSNE, OG ER IKKJE MED HER.
KVA ER SÅ BARNELITTERATUR?
OFTAST VERT DETTE FORSTÅTT SOM BØKER SKRIVNE OG UTGJEVNE FOR BORN.
MEN KOR GAMLE ER BORN?
VANSKELEG Å SEIE.
MEN PÅ DENNE LISTA ER NOK DEI FLESTE TEKSTANE MYNTA PÅ ALDERSGRUPPA 10-15.
EG ER SIKKER PÅ AT MANGE FLOTTE BØKER MANGLAR.
KOM GJERNE MED TILBAKEMELDINGAR!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar