tirsdag 29. mars 2011

Øystein Orten: Livingstones retrett (2003)

Mørekysten med dybde


Velskrevet historisk roman om hav, liv og folk. Fortellerglede og slektshistorie hånd i hånd. 


Øystein Orten har utgitt to diktsamlinger og debuterer nå som romanforfatter med Livingstones retrett. Fortellingen i romanen spenner fra 1900 til 1940, og er grundig og velskrevet. Vi befinner oss på Mørekysten, blant fiskere og bønder som kjemper mot bølger og levd liv. Der blir vi kjent med karakterer og miljø, og får innblikk i fødsel og død, bryllup og begravelser. Bak historien fra lille Norge, ligger en større ramme; verdens kriger. En del av romanen skildrer en soldats kamp i andre verdenskrig.


Romanen består av små kapitler, og mange poetiske sideblikk. Vi hopper stadig til side fra hovedsynsvinkelen; en gutts blikk på verden, og hans forsøk på å forstå arv, miljø, slekt og tid. Slekt og tid er sentrale begreper, og romanen stiller spørsmål ved hva man tar med seg videre, hva som er fastlåst og hva som forandres. På tross av tidsspennet og forandringene skildrer romanen de store temaene livet, døden, Gud, kjærligheten og havet - på en måte som viser hvor essensielle de er for mennesket. Den fragmentariske oppbyggingen gjør at vi kan miste tråden, men samtidig er det gode skildringer vi finner i alle disse små innblikkene.


Det poetiske, men samtidig knappe språket er svært gjennomarbeidet. Livingstones retrett tematiserer folk og eksistens, hendelsene som preger dem, og deres etterkommere. Vi er låst inne i et bestemt tidrom, men livet, døden, havet og kjærligheten når oss i høyeste grad i denne romanen.


Mari Nymoen


Adresseavisen 11.02.2004

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar