lørdag 19. oktober 2013

FEED YOUR HEAD! READ!

Ikkje mange byar 
kan skilte med fire nobelprisvinnarar
i litteratur, 
men både William Butler Yeats, George Bernhard Shaw, Samuel Beckett
og nyleg avlidne Seamus Heaney
var anten fødde i Dublin
eller budde her store delar av livet sitt.


Patrick Kavanagh
derimot
fekk aldri denne heideren,
men er muligens den forfattaren
som har kome med flest kjærleikserklæringar
til den irske hovudstaden
i tekstane sine
(On Ragland Road, Lines written on a Seat 
on the Grand Canal o s v).


Det same kan nok ikkje seiast om 
Oscar Wilde,


som sikkert lirar ut or seg
nokre spydige (men treffande) kommentarar
frå sin utkiksstad
i parken Merrion Square.


Uansett er det James Joyce
(og ikkje minst 
romankarakterane hans)
som har sett flest spor etter seg
i Dublins gater,


til dømes i pubdistriktet
Temple Bar,


der Stephen Dedalus,
ein sentral figur både i
A Portrait of an Artist as a Young Man
 oUlysses,
skodar ned på deg frå veggane,


og der du også kan henge deg på 
ein av dei mange walks,
som for eksempel
The Icon Walk,


som losar deg gjennom
den irske litteratursoga


og jamvel svippar innom
den nordirske
Van The Man,


 før han skjer austover, 
langs murane til Trinity College,
oppover Nassau Street
 (i Leopold Blooms fotspor)


og endeleg kjem til 


The Grand Canal


der Patrick Kavanagh framleis sit 
og ventar på neste Bloomsday 
(16. juni)
og ein atten timar lang odyssé gjennom Dublin
si underverd,

 

som til slutt dukkar opp 
ved døra til No 7 Eccles Street,
teken vare på i James Joyce Centre,
ikkje så langt frå Parnell-monumentet 
i enden av O` Connell Street,


der ein,
forutan nyare skildringar og tolkingar


av dei meir enn frodige figurane 
i denne fantastiske romanen,


også kan studere diktaren sin hatt


frå skriveåra i Trieste


og Irland sine gåvmilde muser
for musikk og kunst. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar