fredag 16. mars 2012

STRIDEN FOR DET GODE

Sidan det er Gudmundsdagen i dag,
til minne om den opprørske
(og til slutt avskilta)
islandske middelalderbispen
Gudmundur Arason
(som må ha vore ein av dei aller fyrste
som gjennomførte ordninga med progressiv skatt),
kan det kanskje vere på sin plass å sitere
Johan Sebastian Welhaven,


diktaren med stor D,
som etter eit åtak frå ein ven av faren hans,
prosten Nils Hertzberg
(etter utgjevinga av diktet Norges Dæmring)
svarte:

O, du har glæmt
at Striden for Det Gode
er evigt ny og væxlende i Art


Kanskje noko å tenkje på
kvar gong vi ristar på hovudet
over alle nymotens påfunn
og ungdomens val og prioriteringar.

Det er no ikkje HEILT sikkert
at alt var betre før.

Eller at alle "fornuftige" resonnement
munna ut i dei mest kreative løysingane.

Dei viktigaste tankane er trass alt dei vi enno ikkje har tenkt.Men var det Sokrates som sa det
eller Nils Arne Eggen.

Eg hugsar ikkje.

Heilt i Gudmund Arasons og Johan Sebastian Welhavens ånd
er det i alle fall.

GOD HELG!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar