søndag 4. mars 2012

DEAD ESSAYISTS - GREAT NORWEGIAN ESSAYS

DEAD ESSAYISTS
GREAT NORWEGIAN ESSAYS
Ludvig Holberg: Moralske tanker (1744)
Ivar Aasen: Om vort Skriftsprog (1836)
Nils Kjær: Vestlandsreise (1909)
Erling Kristvik: Folkelagnad (1920)
Francis Bull: Bjørnstjerne Bjørnson (1932)
Inge Krokann: Det store hamskiftet i bondesamfunnet (1942)
Eirik Vandvik: "Alt menneskleg vedkjem meg" (1945)
Aasmund Brynildsen: Svermeren og hans demon (1952)
Jens Bjørneboe: Tale til årets russ (1956)
Hans Skjervheim: Deltakar og tilskodar (1957)
Gabriel Øidne: Litt om motsetninga mellom Austlandet og Vestlandet (1957)
Jens Arup Seip: Fra embetsmannsstat til ettpartistat (1963)
Peter Wessel Zappfe: Barske Glæder (1969)
Carl Fredrik Engelstad: Notater underveis (1970)
Georg Johannesen: Om den norske tenkemåten (1975)
Som ein vil sjå, inneheld denne lista
både einskildessay, essaysamlingar og artiklar med essaypreg.

Utvalet er sjølvsagt subjektivt  og ikkje så lite personleg,
sidan dette er tekstar som har opna dører
til mi eiga forståing av norsk historie, politikk og litteratur
m m m
frå gymnastida og fram til i dag.

Men her er MANGE fleire!

Kom gjerne med framlegg!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar