fredag 20. april 2012

SKJOLDDAGEN

Denne underlege dagen,
som på gamle norske primstavar
var avmerka med eit skjold,
til minne om Sulpicius
som verna folket sitt mot
dei merovingiske kongane for meir enn 1500 år sidan,
vert nok for all ettertid hugsa for terroristen
si kalde og detaljerte utgreiing i tingretten
om dei uhyrlege misgjerningane han stod bak
toogtjuande juli
i fjor.Som eit stort og tragisk paradoks
snakka han om sine "emosjonelle skjold"
som han måtte skjule seg bak
for å gjennomføre
dei syttisju drapa
på nettopp denne dagen,
i eldre tider kalla
Skjolddagen
eller
Manndomsdagen.

Tjuande april var også Hitlers fødselsdag.
På femtiårsdagen hans i 1939
paraderte over femti tusen soldatar for han i Berlin,
berre månader før den andre verdskrigen braka laus
med det brutale åtaket på Polen
(som Hitler sjølvsagt kalla eit svar på provokasjonar).

Det kan vere mange måtar
å rettferdiggjere grufulle handlingar på,
tenkjer eg etter ein kik på dagens TV-sendingar.

Det finst ulike våpen som kan verne oss
mot både fornuft og kjensler.

Altså skjold.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar