fredag 27. april 2012

BJØRNSONS APRIL


Jeg vælger mig april!
i den det gamle falder,
i den det ny får fæste,
Slik begynner det kjende diktet VALG,
skrive for ein dansk kalendar i 1866.
Men som vi alle veit hadde ikkje Bjørnson noko val
sidan alle andre månader var opptekne.

det volder lidt rabalder, -
dog fred er ej det bedste,
men at man noget vil.

Eg vil vel tippe at han aller helst kunne ha tenkt seg
nasjonalmånaden mai
eller i nestbeste fall stiklestadmånaden juli
(det kunne ha vore likt han).
Så blei det altså berre april.

Tiloversmånaden.
Ryddeihagenmånaden.
Dekkskiftemånaden.

Heldigvis for oss laut Bjørnson verkeleg skjerpe seg
for å få noko ut av april.
Denne månaden gav han motstand.
Han baud på kamp.
På sett og vis
kan vi altså takke ein litt vanskeleg
dansk redaktør for at vi har fått dette fine diktet,
som held fram slik:


 Jeg vælger mig april,
fordi den stormer, fejer,
fordi den smiler, smelter,
fordi den ævner ejer,
fordi den kræfter vælter, -
i den blir somren til!
 
 
 
Vi kunne altså ikkje ha vore denne månaden forutan
(sjølv ikkje nordavinden på Hareid, som var ganske sterk i dag).

For spesielt interesserte minner vi om Tordis Maurstad
si tolking av VALG frå 1946.

GOD HELG!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar