fredag 12. juli 2013

Rasmus kjem snart

Etter meir enn eitt års lesing,
 nesten to års skriving,
elleve utkast (det fyrste for hand),
to runder med språkvask 
og endeleg tre omgangar med korrektur,
ser det altså ut til at romanen
Rasmus Rebellen vil sjå dagslyset
i byrjinga av september.


Så får vi sjå


om nokon


vil kjenne seg att


i landskapet 
utanfor stoveglaset


eller inne 


i oss sjølve.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar