søndag 23. oktober 2011

Øystein Orten: Sjabervik (2011)Samme sted til ulik tid

21 liv over 175 år

Kort sagt: Det har vært herlig å lese en solid novellesamling igjen. Etter en lang periode uten nye korttekster som har berørt, hvor returen til Kjell Askildsens små mesterverk aldri har vært nærmere. Så kom Øystein Ortens "Sjabervik".

Boken består av 21 tekster. Små innblikk i like mange livsløp. Enkelthendelser eller lengre perioder i 21 tilværelser presenteres, tangeres og flettes sammen i en broket vev av langt fra opplagte knutepunkter. Ressurssterke og utstøtte. Livstrøtte og viljesterke. Alt og ingenting. Smått og stort.


Kystbygda Sjabervik er arenaen for livsløpene, som utspiller seg i et tidsrom på 175 år. Presentert med inspirert fortellerglede fra en opphavsmann som åpenbart er blitt glad i aktørene - og som gir dem mer enn nok substans til å stå på egne bein.

Det litterære grepet er ikke nyskapende, men hos Orten fungerer det glimrende. Mest fordi han i kvalitativ søken etter det store i det lille - hverdagslig tilværelse og sosiale relasjoner - får fram usminkede og mindre opplagte sider av det å være menneske. Lite pent er det også, innimellom. Mørkt og vakkert.

Aktørene - tilsynelatende fritt valgt blant et ubegrenset antall sjeler - er langt fra like. De står i kontrast til hverandre, men har også mye felles. Ikke tid, men sted. Orten minner oss om noe sentralt. Tiden går ikke - det er mennesker som kommer og går. Steder forandres ikke - det er vi som beveger oss og endrer tilværelsen. For oss selv og hverandre.Arnstein Olaisen


Haugesunds avis 14. september 2011


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar