søndag 9. mars 2014

PEDAGOGISK DESTRUKSJON DEL II - HJARTET

Så til sjølve hjartet 
i læraren sin kropp:
Pedagogikken.
Og då tenkjer eg ikkje berre på evna til 
å formidle
eller 
å leie eleven fram mot innsikt og forståing.


Men PAIDEIA,
sjølve fundamentet 
under:
Grunntankane 
om kva undervisning skal vere.


Verdiane. Ideala.
Desse som skal ligge i botnen 
for alt vi gjer i skulen.
Jamvel dei store


 tenkjarane 


som prøvde å vise samanhengane,
skal eg hive.
Dewey, Montessori, Bollnow og Kristvik.
For ikkje å snakke om Sokrates.


Heretter vil det ikkje vere bruk for dei.
Eg kastar ideane deira i dunken


og håper dei vil kome attende 

                                                         
til eit nytt og betre liv
som pizzaesker og drikkekartongar 
        i kantina til KS eller UDIR
eller
  Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
                                                        si avdeling for IKT.                                                           


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar