mandag 29. oktober 2012

Balsam for sjela


Trass i vinterleg vèr
gav UVS sin personaltur til Riga
full utteljing for deltakarane
 
 
både fagleg
 
 
kulturelt
 
 
og
 
 
sosialt.
 
 
Ikkje minst fekk vi
 
 
ei solid innføring i Latvia si heilt særeigne historie,
her representert ved
fridomsmonumentet i hjartet av byen,
med påskrifta
 
 
Fedreland og Fridom, 
 
 
og
mellom mykje anna
oppleve bølgjene
som slo mot dei milelange strendene
ved feriestaden Jurmala
 
 
 
i stiv kuling,
 
 
i tillegg til foredrag, bedriftsbesøk,
byvandringar,
operaframsyningar, orgelkonsertar,
kunstutstillingar
 
 
og kulinariske spesialitetar,
 
 
 
berre for å nemne noko.
 
 
 
Men for mange av oss
var det
den dagsaktuelle politiske situasjonen
 
 
og den historiske bakgrunnen for denne
latviske republikken
(med sine tre landskap)
 
 
som gjorde størst inntrykk
................

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar