tirsdag 24. januar 2012

DEAD NOVELISTS

Dead Novelists - Great Norwegian Novels

Berre for å seie det med ein gong:
Eg kan ikkje fordra rangeringar eller lister med beste eller verste av noko slag.
Spesielt ikkje når det gjeld biletkunst, musikk eller litteratur.
Alt som minner meg om æresprov, hyllingar eller helgenkåringar innanfor desse felta, gjer meg kvalm.
Eg skal spare eventuelle lesarar av denne bloggen for grunngjevinga for dette.


Likevel.
Trass i denne etter måten sterke aversjonen mot litterære kanoniseringar, ser eg behovet for å peike på gode tekstar, ikkje minst overfor den oppveksande slekt.
Altså ungdomen.
Kva romanar skal vi rå dei til å lese
(utanom dei nye og samtidige).
Kriterium: Litterær kvalitet. Originalitet. Språk. Personleg smak.
Her er eit framlegg :


Amalie Skram: Sjur Gabriel (1887)
Arne Garborg: Fred (1892)
Knut Hamsun: Markens grøde (1917)
Johan Falkberget: Den fjerde nattevakt (1923)
Olav Duun: Menneske og maktene (1938)
Tarjei Vesaas: Bleikeplassen (1946)
Kåre Holt: Det store veiskillet (1949)
Johan Borgen: Lillelord (1955)
Jens Bjørneboe: Frihetens øyeblikk (1966)
Alfred Hauge: Mysterium (1967) 


Sjølvsagt er det mange flotte romanar som manglar.
Bevares.
Og slikt skaper alltid irritasjon.

Likevel - vener og kollegaer - send meg DI liste!

NB: Av ulike grunnar opererer vi berre med døde forfattarar.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar