onsdag 10. august 2011

LONDON

I LYS AV DEI SISTE DAGARS TEMMELEG DRAMATISKE HENDINGAR LEITA EG FRAM DETTE KJENDE DIKTET.

London


  I wander thro` each charter`d street,
Near where the charter`d Thames does flow,
And mark in every face I meet,
Marks of weakness, marks of woe.

In every cry of every Man,
In every Infants cry of fear,
In every voice; in every ban,
The mind-forg`d manacles I hear

How the Chimney-sweepers cry
Every blackning Church appals,
And the hapless Soldiers sigh
Runs in blood down Palace walls

But most, thro` midnight streets I hear
How the youthful Harlots curse
Blasts the new-born Infants tear,
And blights with plagues the Marriage hearse


William Blake, Songs of Experience (1793)


POETPAINTEREN WILLIAM BLAKE  (1757-1827) LEVDE HEILE LIVET (MED UNNTAK AV TRE ÅR) I LONDON.


DET ER BLITT SAGT AT DETTE DIKTET - MELLOM ANNA GJENNOM SINE REALISTISKE SKILDRINGAR AV INDUSTRIALISERING, MILJØPROBLEM OG SOSIAL ARMOD - BÅDE REPRESENTERER EIN PROTEST MOT DEI FATTIGSLEGE FORHOLDA I DEN BRITISKE HOVUDSTADEN OG EIT SLAGS PORTRETT AV EIN MENTAL SJUKDOMSTILSTAND.

ULIKT MYKJE ANNA AV BLAKE ER DETTE EIT POLITISK DIKT  - MED STEMMER, ROP OG GRÅT FRÅ MENNESKE SOM KJENNER SEG FRAMANDE I SIN EIGEN BY.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar