fredag 8. juli 2011

VILLA FARNESINA

At nedre delar av Gianicolo ein gong var eit strøk for rikfolk og ekstra prominente personar, ser vi tydelege spor av også i dag.

I Via Della Lungara, like ved Circolo Scandinavo sine kunstnarleilegheiter, ligg til dømes Villa Farnesina, bygd opp av den svært så velståande bankieren Agostini Chighi tidleg på 1500-talet.
Hit inviterte han diktarar, fyrstar og kardinalar (og jamvel paven, som jo budde like i nærleiken) til festlege samkomer.

Gallakledde menneske frå øvre sosiale luftlag pregar framleis omgivnadene til denne renessansevillaen. Frå mitt eige vindauge kan eg sjå at elegante skapningar frå ambassadar og utanlandske delegasjonar dagleg trippar rundt fontenene med drinkar og kanapear.
  
Utsmykningane innandørs vart utførte av dei ypparste av dåtidas kunstnarar.
Særleg freskane av Rafael gjer inntrykk. Dei illusterer klassiske mytar, mellom anna om Galatea og Medusa (som vert halshogd).

Tvers over gata ligg Palazzo Corsini (som det var vanskeleg å ta bilete av sidan gata er så smal).
Dette praktbygget vart bygd av kardinal Riario omlag på same tid.
Både (den unge) Michelangelo, Erasmus av Rotterdam og Galileo Galilei skal ha budd her.
Den enorme hagen attanfor palasset strekte seg heilt opp til der statua av Garibaldi står i dag.
Denne vart seinare overteken av universitetet og omgjort til botanisk hage (som no har omlag 7000 artar).

Den mest prominente gjesten var likevel svensk.

Då dronning Christina av Sverige kom til Roma - etter å ha konvertert til katolisismen - tok ho inn i Palazzo Corsini. Truleg var dette noko av det nærmaste ein kom eit nordisk slott.

Soveromet til den eksentriske dronninga må ha vore det flottaste som fanst.

Dessverre har kunsten mykje å takke kapitalistane for.

1 kommentar:

  1. Eg les med stor interesse alle blogginnlegga dine frå Roma, og føler at eg lærer litt om byen kvar dag. Det må vere fantastisk å ha så god tid der nede- ikkje det samme som å fare rundt på ein guida eller uguida tur i full fart. Håper på eit nytt innlegg kvar dag!

    SvarSlett