lørdag 4. februar 2012

LEKTOR BYE SI LISTE

Dead Novelists - Great Norwegian Novels


Her kjem Dagfinn Olav Bye si liste:


Njålssoga (1200-t)
Ludvig Holberg: Niels Klims underjordiske Rejse (1742)
Camilla Collett: Amtmandens Døttre (1855)
Alexander Kielland: Garman & Worse (1880)
Jonas Lie: Livsslaven (1883)
Arne Garbrog: Fred (1892)
Knut Hamsun: Pan (1894)
Olav Duun: Menneske og maktene (1938)
Tarjei Vesaas: Huset i mørkret (1945)
Kritian Kristiansen: Klokken på Kalvskinnet (1966)


Dagfinn Olav Bye kjem frå Froan i Sør-Trøndelag og vart tilsett som lektor
ved Ulstein vidaregåande skule i 1977
(med faga norsk, tysk og drama).
For det store publikum er kanskje Dagfinn aller mest kjend som regissør og dramaturg
i ei rekkje lokale spel, kabaretar og konsertar.

Fleire vil nok nikke attkjennande til mange av titlane på denne lista.
Forutan klassiske perler frå den tidlege norske litteratursoga merkjer vi oss Vesaas sin allegori over det okkuperte Noreg og dei trønderske forfattarane Duun og Kristiansen, sistnemnde representert med sin avskilsroman.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar